Původní zátarasy

Původní zátarasy byly tvořeny kotouči ostnatého dátu napnutými na dřevěných či betonovách sloupcéch. Ve č hodiny položily jeřáby betonové panelové desky široké 1,2 m přes Ackerstrasse, první ulici, kde byla zeď skutečně postavena. Přízemní okna budov obrácená na západ byla zazděna, aby se zabránilo útěkům. Uprchlíci však využívali k útěku okna v prvním patře a shazovali vzkazy západoberlínské policii, která potom zorganizovala příjezd hasičů se záchrannýmisítěmi, do nichž chytali skokany.V důsledku toho byla zazděna také okna ve vyšších patrech.Obyvatelům činžovních domů přiléhajících k hranicím bylo nařízeno, aby je 20. září opustili. To se týkalo především Bernauerstrasse, kde byly později všechny domy strženy a materiál byl použit na stavbu zdi. Některé budovy byly přeťaty napůl a dělící linie byla zazděna.

První provizorní zdi byly nízké a postavené z nejrůznějšího stavebního materiálu, jako jsou cihly a betonové kvádry. Ty byly rychle nahrazovány betonovými prefabrikovanými deskami, kvádry a hranoly. Řemeslníci odvedli hrubou práci, neboť hlavním požadavkem byla rychlost. V některých úsecích musely být postaveny štěrkové podpůrné zdi. začaly seobjevovat pozorovatelny a strážní věže. Na ulicích byli postaveni oceloví ježci jako zátarasy proti automobilům. Na každých 1000 metrech se začaly objevovat dřevěné věže se světlomety, jž osvětlovaly ostnatý drát, do vrcholků zdí byly zabetonovány úlomky skla. Mezi věže byly postaveny pozorovací bunkry zhotovené z klád a zeminy. Rychle jedoucí auto dokázalo tyto zdi na mnoha místech prorazit, některé se zbortily po vytrvalých deštích, neboť neměly patřičné základy.

Pokud byly obyvatelé Západního Berlína, kteří pomáhali lidem z Východu v útěcích, chyceni ozbrojenými složkami nDR, skončili ve vězení. Mladí muži, kteří půjčili své legitimace východním Berlíňanům, byli obžalováni a odsouzeni k pěti letům vězení za "organizování obchodu s lidmi". Od 23. srpna 1961 měli obyvatelé Západního Berlína zakázáno navštěvovat Východní berlín a počet povolených hraničních přechodů byl následně snížen na sedm. Někteří Východoberlíňané existenci zdi schvalovali, neboť se jim hluboce příčil odliv těch nejlepších mozků, k čemuž docházelo. Stavba zdi měla rozhodně v NDR stabilizující účinek, neboť se stalapro věrné straníky ohniskem pozornosti a stmelujícím prvkem

Mezinárodní tlak na situaci celkem nic nezměnil. Nyní se zdálo, že Německo může být sjednoceno jedině další válkou. Dne 2. září 1961 Francouzi přiměli Východní Němce, aby zeď posunuli do svého sektoru, protože byla 10 m uvnitř toho francouzského. USA povolaly 75.000 národních gardistů a posílily svých šest divizí v západním Německu. Dne 19. září překročila kolona 500 vozidel a 1500 amerických vojáků hranice západního Německa a dojelado Západního Berlína, aby zajistila právo přesunu. V následujících čtyřech letech byl každé tři měsíce vystřídán jeden prapor, což rozšířilo řady berlínské brigády.