Holocaust Mahnmal

Památník holocaustu se nachází v samotném srdci města, konkrétně mezi Braniborskou bránou a náměstím Potsdamer Platz, kde kdysi stály budovy Říšského kancléřství. Ačkoliv byl projekt výstavby plně zrealizován až v roce 2003, jeho myšlenka pochází již z 80. let. Podobně jako u jiných budov či náměstí v Berlíně, byla na návrh památníku vypsána architektonická soutěž. V roce 1994 se její vítězkou stala Christiane Jacob Marková, ale návrh černé betonové desky, kde by byla uvedena jména všech obětí holocaustu, se nelíbil tehdejšímu německému kancléři, Helmutu Kohlovi, který projekt označoval za příliš megalomanský. Až o tři roky později se obnovily diskuse o památníku obětem holocaustu a byla vypsána nová soutěž. Tu vyhráli newyorský architekt Peter Eismann a sochař Richard Serr. V roce 1999 byl projekt odsouhlasen Spolkovým sněmem a zahájen byl roku 2005.

Holocaust Mahnmal Holocaust Mahnmal Holocaust Mahnmal Holocaust Mahnmal

Památník holocaustu tvoří 2711 šedivých betonových kvádrů různé výšky a rozkládá se na ploše více než 19.000 m2. Z výšky má tato památka evokovat dojem vln. Pod památníkem se nachází informační centrum, které archivuje filmový, zvukový i obrázkový materiál, jenž úzce souvisí s holocaustem. Kromě toho se tady snaží dokumentovat jména a původ všech zavražděných Židů v Evropě. Kdyby měla být přečtena jména a životní příběhy všech osob, které jsou zde zapsány, zabralo by to údajně 6 let a 7 měsíců. Pokud nestihnete do informačního centra zajít, můžete zhlédnout i interaktivního průvodce jednou z jeho místností.