Spolkový sněm (Bundestag / Reichstag)

Poté, co se stal Berlín hlavním městem sjednoceného Německa v roce 1871, sídlil německý parlament v ulici Leipziger Strasse (nedaleko náměstí Potzdamer Platz), kde se dnes nachází budova Bundesratu. Původní sídlo však nebylo dostatečně veliké, a tak se parlament musel přesunout do nové budovy Reichstagu, který byl postaven v letech 1884-1894 a kde dnes sídlí dolní komora německého parlamentu – Bundestag neboli Spolkový sněm. Reichstag sloužil jako sídlo parlamentu až do roku 1933, kdy byla budova zničena požárem, z jehož založení vinil Adolf Hitler Komunistickou stranu Německa. Požár z února 1933 znamenal konec parlamentní demokracie, neboť byl krátce nato následován přijetím zákona, který výrazně omezil politická práva garantovaná ústavou Výmarské republiky. Ačkoliv se parlamentních voleb z března 1933 mohly účastnit všechny politické strany, nejednalo se o svobodné volby v pravém slova smyslu. Do konce roku 1933 byly všechny politické strany kromě NSDAP zakázány a parlament tak prakticky přestal hrát jakoukoliv politickou roli.

Bundestag/Reichstag Bundestag/Reichstag Bundestag/Reichstag Bundestag/Reichstag

Ačkoliv byla budova během studené války renovována, nefungovala jako sídlo parlamentu, neboť legislatura Západního Německa sídlila v Bonnu a dnes již zbouraný Palast der Republik v bývalém východním Berlíně sloužil jako místo, kde zasedala Lidová komora NDR. Po sjednocení Německa v roce 1990 začal Bundestag zasedat v budově Reichstagu až v roce 1999. Slavnostnímu otevření předcházela přístavba skleněného dómu podle návrhu Normana Forstera a rozsáhlá vnitřní rekonstrukce, která byla započata rokem 1995, kdy byla budova na dva týdny zahalena do bílé tkaniny.

Transparentnost, modernost a praktické využití byly při přestavbě budovy Reichstagu hlavními požadavky. Například skleněný dóm, z něhož mohou návštěvníci sledovat zasedání a práci poslanců, ale i interiér, který je velice vzdušný, neboť k jeho přestavbě bylo použito především sklo a ocel, jsou toho důkazem. Budova má celkem tři patra, z nichž každé má dokonce svou vlastní barvu a specifické vybavení. V prvním patře se nachází plénum s galeriemi, z nichž mohou návštěvníci sledovat zasedání parlamentu. V druhém patře se nachází kanceláře předsedy parlamentu a v třetím kanceláře politických stran zastoupených v Bundestagu.

Parlament je jednou z hlavních turistických atrakcí Berlína. Každoročně jej navštíví až 3 miliony návštěvníků a je to vůbec nejnavštěvovanější parlament na světě. Pokud byste jej chtěli navštívit, doporučuji, abyste si předem domluvili průvodce, neboť je o jeho návštěvu veliký zájem a mohli byste strávit i několik hodin ve frontě. Navíc předem neplánované návštěvy parlamentu umožňují pouze přístup do skleněného dómu, nikoliv do interiérů budovy.