Muzejní ostrov (Museumsinsel)

Muzejní ostrov je komplexem pěti muzeí, které jsou od roku 1999 zahrnuty do kulturního světového dědictví UNESCO. S konstrukcí muzejního komplexu se začalo ve 20. letech 19. století, ale dokončena byla o sto let později. Až jeho 70% bylo zničeno v druhé světové válce, nicméně exponáty zůstaly díky dobrému ukrytí v různých částech města většinou zachovány. Od konce války pak Berlín usiluje o jejich navrácení do svých rukou.

Staré muzeum Nové muzeum Stará národní galerie Pergamonmuseum

Staré muzeum
Výstavba muzejního komplexu začala budovou Starého muzea, které bylo původně nazývano jako Královské muzeum. Postaveno bylo v letech 1825 - 1830 na návrh architekta Karla Friedricha Schinkela, který má ve městě na svědomí hned několik neoklasicistních budov (např. památník obětem válek a teroru - Neue Wache). Prvotním účelem muzea bylo, aby sloužilo jako archív uměleckých kousků pruské královské rodiny. Dnes Staré muzeum vystavuje především kopie antických soch. Původní součástí muzea bylo i Egyptské muzeum (Ägyptisches Museum) s bustou egyptské královny Nefertiti. Tento exemplář se však během roku 2009 přesunul spolu s Egyptským muzeem do Nového muzea (Neues Museum). Ve Starém muzeu je otevřeno denně od 10 do 18 hod. (ve čtvrtek až do 22 hod.).

Nové muzeum
Nové muzeum, které se nachází přímo za Starým muzeem, bylo postaveno v letech 1843 - 1847 architektem Friedrichem Augustem Stülerem. Během druhé světové války ale bylo z velké části zničeno a jeho rekonstrukce začala až roku 1986. Od té doby bylo veřejnosti nepřístupné a znovuotevření přišlo až v říjnu 2009, kdy se do něj přesunulo Egyptské muzeum s bustou královny Nefertity. Nové muzeum je otevřeno v pondělí, úterý, ve středu a v neděli od 10 do 18 hod., ve čtvrtek, pátek a v sobotu pak od 10 do 22 hod. Vstupné je 10 euro (snížené vstupné činí 5 euro).

Stará národní galerie
Stavba Staré národní galerie byla zahájena roku 1866, a to podle plánu F.A.Stülera. Dokončena však byla až o deset let později Johannem Heinrichem Strackem. Doba nacistické diktatury totiž pro ni přinesla neblahé následky, neboť většina jejích uměleckých kousků byla označena za zdegenerované umění, takže byla prodána do různých koutů světa za směšné částky. Pokud se vybrané kusy umění přeci jenom zachovaly, většina z nich shořela v jednom z bunkrů v berlínské čtvrti Friedrichshain. Dnes jsou ve Staré národní galerii vystavena především díla Paula Cézanna, Claude Moneta či Edgara Degase. Otevřeno je každý den, kromě pondělí, od 10 do 18 hod. (ve čtvrtek pak do 22 hod.).

Pergamonmuseum
Pergamonmuseum je mým nejoblíbenějším muzeem v Berlíně. Není tedy divu, že Pergamonmuseum je nejnavštěvovanějším muzeem umění v Německu. Stavělo se v letech 1912 - 1930 v neoklasicistním stylu podle architektů Alfreda Messela a Ludwiga Hoffmana. Zřejmě nejznámější částí muzea je Pergamonský oltář, který je typickým příkladem helénistické architektury z 2. století př. n. l. Mezi další chlouby Pergamonmuzea patří ale i umění z dob Babylonské říše (např. Ištařina brána), islámské umění či rozsáhlé numizmatické sbírky. Muzeum je otevřeno denně od 10 do 18 hod. (ve čtvrtek do 22 hod.).

Bode Muzeum
Na konci muzejního komplexu se nachází neobarokní Bode Muzeum, jehož původní název byl Kaiser Friedrich Muzeum (podle císaře Fridricha III.). Dnes ale nese jméno podle svého prvního kurátora, Wilhelma von Bode. Muzeum se zaměřuje především na dobu středověku: obdivovat můžete byzantinské umění, italskou gotiku i rané renesanční umění. Otevřeno je denně od 10 do 18 hod.